«Benchmarking»
LEIEKOSTNADER / LEIEAREALKVALITETER

LEIEKOSTNADER

Med stadig større fokus hos leietakerne på kvaliteter og kostnader pr. mulig arbeidsplass har vi funnet det riktig «konvertere» den tradisjonelle leiekostnad pr. m2 til leiekostnad pr. mulig arbeidsplass. Videre tydelig synliggjøre felleskostnader og energikostnader i ett leieforhold.

Sett inn tall i de grønne feltene for de forskjellige leiealternativer og få oversikt for de viktigste nøkkeltallene.


Pkt

 • 1A
 • 1B
 • 2A
 • 2B
 • 3A
 • 3B
 • 3C
 • 4
 • 5
 • 9A
 • 9B
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9A
 • 9B
 • 10
 • 11
 • 12A
 • 12E

Dagens
leieavtale

Alternativ
leiemulighet

Leie i KF35 i
1 kontorfløy

 • 1
 • 1

Leie i KF35 i
2 kontorfløy

 • 1
 • 1

KVALITETSAMMENLIGNINGER


Nr

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25


Sak

 • Nybygg
 • BELIGGENHET
 • Mindre enn 350meter fra Bybanestopp, ihht. Breeam Tra 1
 • Mindre enn 5min til Bergen Lufthavn
 • «Lufthavnparkering» for ansatte på jobben og Bybanen til Bergen Lufthavn
 • ENERGI / MILJØ
 • Bygget, ihht. Passivhusstandard for Næringsbygg NS3701
 • Energiklasse A, kfr.www.energimerking.no
 • Nøyaktig delmåling av energiforbruk pr. leieareal, ihht. Breeam Ene 2 / Ene 3
 • Muligheter for arealbruk pr. arbeidsplass under 15m2
 • Forurensingskontroll – avrenning fra P-plasser til oljeutskiller, ihht. Breeam Pol 6
 • BYGNINGSMESSIG KVALITETER
 • Åpningsvinduer i alle kontor ihht. Breeam Hea 7
 • Maksimalt 7 meter fra arbeidsplass til vindu ihht. Breeam Hea 2
 • Kun høyfrekvent belysning, ihht. Breeam Hea4
 • FUNKSJONER / SERVICENIVÅ / PLANLØSNINGER
 • Mulighet for etablering av 50/50 fordeling av cellekontor og åpent kontorlandskap
 • Resepsjonstjenester
 • Auditorium for 100personer / kurs- og konferansekvaliteter
 • Møteromspool utenfor adgangskontrollert sone
 • Alle møterom med adkomst fra fellesareal / kaffepostsoner for å unngå støy i arbeidsoner
 • Alle møterom med åpningsvinduer/dagslys
 • Kantine med uteplasser
 • Treningssenter – treningsal / spinningsal / apparatsal / behandlingsrom Fysioterapeut
 • Innvendig avlåst sykkelparkering, ihht. Breeam Tra 3
 • Garderobeanlegg / tørkerom mv. for syklende, ihht. Breeam Tra 3
 • INNEKLIMA
 • Brukerstyrt blendingskontroll for sol på alle vinduer, ihht. Breeam Hea 3
 • Individuell lys- og klimastyring for hver 4. arbeidsplass i kontorlandskap, ihht. Breeam pkt. Hea 6
 • Sentralstøvsugingsanlegg tilgengelig i alle arealer
 • Vaskbare himlinger i alle arbeidssoner

Dagens
kontor

Alternativ
kontor

KF35
Kokstadflaten

100 %

Print