Crawpeel Ltd

Crawpeel Ltd eier en kombinasjonseiendom industri/kontor i industriområdet Altens i Aberdeen. Eiendommen er på ca. 12,5dekar og med en samlet bygningsmasse på ca. 4.500m2. Eiendommen ligger ca. 11km fra Aberdeen Airport og 5km fra Aberdeen sentrum.