Hammaren Næringspark AS

Hammaren Næringspark AS omfatter eiendommene  Hammaren 19, 21 og 29 i Tananger. Samlet bygningsmasse utgjør ca. 9.500m2og er en kombinasjon av kontor-/lager- og verkstedbygg.  Videre en opparbeidet og asfaltert tomt på ca. 3.500m2.